ЗАЕТОСТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Социалното включване и интеграцията са полезни за бизнеса

Какво ще стане, ако малките и средни предприятия започнат да гледат на наемането на хората с увреждания, като ценен ресурс, а не просто „морално“ или „законово“ задължение?

Знаете ли, че всеки втори човек с увреждане в Европейския съюз е безработен?

Въпреки, че националните законодателства насърчават включването на хора с увреждания на пазара на труда,  

Все още съществуват множество дефицити и неизползван потенциал в тази насока.

В 21-ви век, социално отговорните и успешни фирми са отворени към новото и се стремят да насърчават и култивират социално отговорните и недискриминационни практики и мислене.

ЗАЩО, КАК, КАКВО

Хората с увреждания развиват уникални умения и таланти точно заради своите увреждания. Предвид нивото на безработица, тези таланти остават неизползвани, било защото работодателите се колебаят да ги включат в своите екипи, и/или защото самите хора с увреждания нямат инструментите да развият и покажат своите уникални умения.

„Beyond Inclusion“ създава нов тип кандидати за работа, които са уверени в своите способности, като в същото време подчертава ползите, които МСП биха могли да имат, ако включат този неизползван човешки потенциал в своята работна среда.

Beyond Inclusion си поставя две амбициозни цели

  • Провокира нов начин на мислене сред малкия и среден бизнес – разглеждане на  увреждането като предимство, а не недостатък.
  • Подкрепи трудовата интеграция и професионалната реализация на хората с увреждания, посредством разработването и предоставянето на подходящите инструменти и практики в тази насока.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Защо включването на хора с увреждания е добро за Вашия бизнес?

Създавате по-многообразна и креативна работна среда

Разнообразните умения сред служителите допринасят за успеха на екипа! Неотдавнашно проучване съобщава, че 87% от компаниите, които са наели човек с увреждания, са получили ценен и устойчив член на своя екип. 70% от работодателите споделят, че работната им среда се е подобрила.


Повишавате доверието на клиентите

Проучванията показват, че клиентите са склонни да останат по-лоялни към бизнеса, който насърчава многообразието, като наема хора с увреждания. Според национално проучване в САЩ 92% от потребителите се чувстват по-благосклонни към компаниите, които наемат хора с увреждания.

Повишавате морала на служителите си

Служителите на фирми и организации, които инвестират в създаването на приобщаваща.

Присъединете се към Beyond Inclusion!