Социалната интеграция е добра за бизнеса! Все повече фирми и организации по света откриват и прилагат иновативни начини за включването на хората с увреждания в работния процес, инвестирайки в техните уникални способности!

Кратък обучителен курс за хора с увреждания

MellonAbilities е интензивна програма за повишаване на уменията и преквалификация, която е насочена към подобряване на перспективите за заетост и интеграцията на хора с увреждания на пазара на труда. Програмата залага на персонализиран подход и работи с всеки човек поотделно, по индивидуален план, въз основа на неговия профил, нужди и стремежи. По този начин всеки участник може да направи правилния избор за себе си по отношение на професионалното си развитие, подобрявайки перспективите си за заетост.

MellonAbilities е съвместна инициатива на MYTILINEOS в сътрудничество със Knowl Social Enterprise, която предлага безплатно обучение по различни меки, твърди и цифрови умения от обучени и опитни консултанти в областта на образованието, психологията и човешките ресурси.

Жени с нарушено зрение диагностицират рак на гърдата

Слепите и зрително затруднените жени имат специална способност – изключително усещане за допир.

В рамките на 9 – месечен обучителен курс програмата „Откриване с ръце“ учи незрящи жени да използват ефективно тактилните си усещания в контекста на ранната диагностика и откриване на рак на гърдата. Преминалите през този курс имат способността да усещат и откриват тъканни промени с 30% по-висока ефективност от лекарите!

Квалифицирани по този начин, тези жени могат да използват своите изключителни способности за откриване на дори много малки промени в тъканите на гърдата в изключително ранен етап от развитието на болестта.

Тази уникална в световен мащаб концепция е базирана на активното включване на хората с увреждания в сектора на здравеопазването, като значително увеличава шансовете за ранна диагностика и избягване на традиционните лечебни методи, включително химио и лъчетерапия.

В същото време, жени с нарушено зрение имат възможност за професионално развитие базирано на техните специфични умения.

ТЕАТЪР ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В ГЪРЦИЯ

ARTimeleia е смесена театрална група, състояща се от актьори с и без физически увреждания. Целта на инициативата е да изследва неограничените възможности, които предлага театъра за хората с увреждания. Резултатите са удивителни!

Непрекъснато развиващите се актьорски умения както на хората с увреждания, така и на актьорите без увреждания са уникални въз основа на метода „неврологичен подход към актьорството“, разработен от техния художествен ръководител Анита Капузизи. Тази приобщаваща среда създава висококачествен художествен продукт, приветстван, както от колеги, така и от видни изкуствоведи.

„Артимелея“ е дума, която на гръцки означава „цяла и здрава“. Затова театралната трупа „Артимелея“ има за цел да възпитава целостта на човешкия дух и здравето на тялото чрез методите на изкуство“.

ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ РАБОТЯТ В ЦЕНТЪР ЗА ЕКСТРЕМНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ!

Дейвид Уилсън не може да използва пълноценно дясната си ръка. Посетил Todds Leap, за да участва в курс за управление на мотокари – дейност, която предишния му работодател ограничил, заради увреждането му. Въпреки това, чрез допълнителна подкрепа, обучение и практически насоки Дейвид се справил и успешно преминал курса. След това кандидатствал за работа на непълно работно време и бил приет в Todds Lead, като мотокарист.

Todds Leap участва в управлението на център за дейности на открито, който предлага набор от занимания, гарантиращи много адреналин, а също и екстремни приключения за клиенти от всички възрасти.

Мотото им е – „Todds Leap: Без ограничения. Без изключения“. Компанията вярва, че с правилната комбинация от обучение, мотивация, технологии и осведоменост е възможно постигането на по-ефективна и продуктивна работна среда, включваща хора с различни способности и умения.

В тази връзка, през последните седем години Todds Leap е наела 12 служители с увреждания. Към всеки от тях се прилага индивидуален подход на работа, включващ консултации, въвеждащо обучение и специфична подкрепа. По този начин служителите могат да реализират пълния си потенциал, да изградят увереност и да се чувстват пълноценни на работното си място. Така например, за служителка в офиса на фирмата, която има увреден слух са закупени специални слушалки, а интериора е променен така, че да се подобри акустиката на помещенията.

Todds Leap инвестира значително в обучение на персонала, а служителите редовно участват в  семинари за повишаване информираността относно наличните инструменти и техники за включване на хората с увреждания.

WELLNEA – САЛОН ЗА КРАСОТА ОТВОРЕН ЗА ВСИЧКИ

WELLNEA е салон за красота в Словакия и работно място на шест младежи с увреждания и 13 служители без увреждания, много от които са изложени на риск от социално изключване и дискриминация. Салонът предлага пълен набор от козметични и разкрасителни процедури като фризьорство, козметика, педикюр, маникюр и масажи, а също произвежда бижута и био-козметика.

Програмата е удостоена със званието „Работодател, подходящ за семейството“ от Министерството на труда, социалните въпроси и семейството на Словакия, а също и с „Наградата за социално-отговорен бизнес“ на ASHOK Changemaker.

Мисията на WELLNEA е да допринесе за положителната промяна в условията и практиките на субсидираната заетост на хората с увреждания в Словакия. Освен това, програмата има за цел да създаде по-ефективни и полезни политики за заетост на хората с увреждания в Словакия. От самото си създаване WELLNEA е помогнала на 20 души с увреждания, много от които са успели да се интегрират на отворения пазар на труда благодарение на трудовите си умения, придобити в WELLNEA.

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ СЪЗДАДЕНО ОТ НЕЗРЯЩИ

Сакиб Шейк, софтуерен инженер, който ръководи екипа на Seeing AI на Microsoft, е имал връзка през целия живот с напредването на т.н. приобщаващи дигитални  технологии. Сакиб, който е член на екипа на Microsoft от 15 години е загубил зрението си , когато е бил едва 7-годишен. Посветил е кариерата си на подобряването на достъпността на дигитални продукти, като изследва как изкуствения интелект може да даде възможност на хората с увреждания да станат по-независими в ежедневието си.

Сакиб е в основата на създаването на приложение за слепи хора, което с помощта на изкуствен интелект, вижда вместо тях. Приложението е създадено за смартфони, но работи и с помощта на т. нар. “умни” очила които са оборудвани с малка вградена камера, която е в състояние да идентифицира хора или предмети и да разпознава кои са или какво са, а незрящият получава звукова информация в реално време.

Проектът е част от по-мащабната инициатива на Microsoft за развитие на изкуствен интелект и прилагането му в различни сфери на живота.

ХОТЕЛСКА ВЕРИГА В ИНДИЯ ЗАЛАГА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Lemon Tree Hotels Limited, най-голямата хотелска верига в Индия в средния ценови сегмент, управляваща 82 хотела, в който се трудят над 550 лица с увреждания.

Lemon Tree наема хора с редица физически, интелектуални и специфични увреждания в почти всеки отдел. Всеки нов служител е длъжен да премине въвеждащ курс по жестомимичен език, за да могат да общуват с колеги, които имат нарушен слух.

Служителите преминават обучение за това как да работят с колеги с увреждания, например като избягват да правят прекалено много промени в графиците в последния момент, тъй като предварителното планиране често е от ключово значение за успешната интеграция на служителите с увреждане. Вътре фирмени анализи показали, че допълнителното обучение е допринесло значително за успеха на веригата и на отделните служители.

Проучванията показали, че камериерите с увреден слух са значително по-продуктивни от останалите служители, а тези работещи в заведението за хранене често много по-бързо забелязват клиенти, които се опитват да привлекат вниманието на сервитьора.

Политиката на Lemon Tree да наема хора с увреждания и да обучава всички да работят по-добре заедно е източник на гордост, който поражда висок морал сред всички негови служители.

ШАНС ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ С УВРЕДЕН СЛУХ

Една от основните пречки пред хората с увреден слух е липсата на признание, приемане и използване на езика на жестовете във всички сфери на живота, както и липса на уважение към културната и езикова идентичност на глухите. Това води до социално изключване, изолация и маргинализация. Едно от потенциалните решения на много от тези проблеми е повишаване информираността на обществото относно нуждите и предизвикателствата, пред които се изправя тази група от хората с увреждания.

С подкрепата на Програма Еразъм +, пет организации с нестопанска цел от 5 европейски държави (Румъния, Словакия, Турция, Полша и немски), които имат опит в работата с глухи хора и в производството на мултимедийни образователни или информационни материали, използващи жестомимичен език, обединиха усилията си, за да намалят неравенствата и дискриминацията на хората с увреден слух в Европа.  

За тази цел те разработват специални социални и професионални насоки за интеграция на хора с увреден слух, като ги информират за наличните възможности на пазара на труда, дигиталните технологии, социалната интеграция, правата на човека и т.н. В рамките на проекта, организациите – партньори осигуряват достъп до свободни обучителни ресурси, специално предназначени и оптимизирани за хора с увреден слух, които са качени и свободно достъпни на платформа за електронно обучение. В допълнение към обучителните ресурси са разработени и видео материали на различни теми, използвайки жестомимичен език като основно средство за комуникация.