декември 24, 2022
декември 14, 2022
март 3, 2021
Европейската програма за правата на хората с увреждания 2020-2030 определя новите стандарти и приоритети в сектора
Европейската комисия представя Стратегията за правата на хората с увреждания 2021-2030, за да осигури тяхното пълноценно участие в обществото, наравно с другите граждани на ЕС и извън него, в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз и Харта на основните права на Европейския съюз, която установява принципите на равенство…
Continue reading »
януари 26, 2021
Стартира изпълнението на проект Beyond Inclusion!
8 организации от 5 различни държави се събраха, за да поставят началото на проект Beyond Inclusion. Поради наложените ограничения за пътуване, първата среща на екипа на проекта се проведе онлайн, през платформата за видео разговори Zoom. Този нов начин на комуникация по никакъв начин не възпрепятства партньорите, които по време…
Continue reading »