Екипа на проект Beyond Inclusion

Проект „Beyond Inclusion“ обединява транснационален консорциум от 5 държави от ЕС (Румъния, България, Гърция, Испания и Кипър), включващ 8 организации със специфичен опит и експертиза, обединени под общата идея за повишаване на перспективите за социално включване на хората с увреждания.

Great People Inside SRL е организация с нестопанска цел, акредитиран доставчик на услуги за кариерно ориентиране и консултации, а също така акредитиран доставчик на услуги по трудова медиация в Румъния.

Организацията е бивш член на Profiles International Ltd. със седалище в САЩ и представителства в над 120 държави. През 2016 г. Great People Inside SRL става част от глобалната група Great People Inside® със седалище и партньори в Сингапур, Ангола, Австралия, Канада, Дания, Фарьорските острови, Финландия, Гърция, Исландия, Латвия, Ливан, Литва, Холандия, Норвегия, Перу, Полша, Румъния, Португалия, Русия, Испания, Швеция, Обединеното кралство, САЩ, Виетнам.

Great People Inside разработва решения за оценка на персонала и управление на таланти, за да увеличи ефективността и производителността на служителите и мениджмънта. Това предполага разбиране на начина, по който хората мислят, техните навици, поведение и предпочитания, както и ключовите им нагласи на работното място. По този начин компаниите могат да изберат подходящия човек за правилната позиция, оползотворявайки потенциала на всеки служител.

Great People Inside SRL притежава набор от инструменти и решения за професионална оценка, насочени към всички етапи, през които преминават служителите – от подбора през обучението до работния процес. Работим с клиенти през целия жизнен цикъл на служителите, за да подобрим производителността и ефективността на отделни лица, екипи и организации.

Нашите решения помагат на клиентите да филтрират неподходящи кандидати, да осигурят работни места, които отговарят на присъщите им способности, да разберат силните и слабите страни на служителите, идентифицират възможностите за подобряване на ефективността и максимизират дългосрочния принос на всеки служител към работодателя.

Лице за контактCovaci Ana-Maria
АдресBrasov, Miraslau 35, Romania
T.+40 732 917 459
F.+40 268 422 907
E.ana.covaci@greatpeopleinside.com
Уеб страницаwww.greatpeopleinside.com

Militos Consulting S.A. е консултантска фирма с повече от 19 години опит в сферата на международното сътрудничество и управлението на проекти. Организацията предоставя широк набор от консултантски услуги, като разработване на дигитални решения, игровизация (геймификация), развитие на умения, насърчаване на предприемачеството, професионално образование и обучение, комуникация, управление на събития, социални иновации, култура и др.

Организацията е изпълнила над 68 проекта и дейности, финансирани от Европейския съюз и други донори, като по този начин е натрупала опит и експертно познание по редица европейски политики. Militos има опит в дизайна, разработването и функционирането на нови и устойчиви схеми за предприемачество, методологии за обучение на обучители, интерактивни инструменти за електронно обучение, образователни игри и мобилни приложения.

Militos притежава богат опит в мобилизирането на общности, изграждането и активирането на мрежи, планирането и управлението на събития и информационни кампании.

Militos Consulting S.A. е консултантска фирма с повече от 19 години опит в сферата на международното сътрудничество и управлението на проекти. Организацията предоставя широк набор от консултантски услуги, като разработване на дигитални решения, игровизация (геймификация), развитие на умения, насърчаване на предприемачеството, професионално образование и обучение, комуникация, управление на събития, социални иновации, култура и др.

Организацията е изпълнила над 68 проекта и дейности, финансирани от Европейския съюз и други донори, като по този начин е натрупала опит и експертно познание по редица европейски политики. Militos има опит в дизайна, разработването и функционирането на нови и устойчиви схеми за предприемачество, методологии за обучение на обучители, интерактивни инструменти за електронно обучение, образователни игри и мобилни приложения.

Militos притежава богат опит в мобилизирането на общности, изграждането и активирането на мрежи, планирането и управлението на събития и информационни кампании.

Лице за контактKyriakos Lingas
Адрес335 Acharnon str., 11145 Athens, Greece
T.+30 210 6772129
F.+30 210 6772116
E.lingas@militos.org
Уеб страницаwww.militos.org

Innovation Training Center (ITC) е обучителна и консултантска организация базирана в Палма де Майорка, която предлага широк набор от услуги за популяризиране и внедряване на иновациите в сферата на обучението, предприемачеството и образованието.

Седалището на организацията е разположено в технологични парт PARC BIT (ParcBit, Parc balear d’innovació tecnològica, http://www.parcbit.es/), в който различни организации работят за насърчаване и внедряване на иновации в областта на ИКТ за млади хора, възрастни, стартиращи компании и МСП. Организацията разполага с опит и екип за изпълнението на различни научноизследователски развойни дейности, а също и за разработване и изпълнение на собствени технологични проекти, които се реализират в партньорство с различни частни и публични организации на местно, регионално, национално и европейско ниво .

Екипът от експерти на организацията притежава богат опит в разработването и изпълнението на обучителни програми за меки умения, изграждане на капацитет, използване на иновативни подходи, наемане на служители за МСП и т.н. Организацията участва в и разработва програми за повишаване на квалификацията на национално и европейско ниво, наставнически и коучинг инициативи в подкрепа на социалното включване и т.н.

Лице за контактM. Begoña Arenas
АдресCalle Galileo Galilei s/n, Edificio U – local 19. 07121. Palma de mallorca (ES)
T.+34696446529
F.N/A
E.barenas@innovationtc.es
Уеб страницаwww.innovationtc.es

Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански (БИКЦ)  е неправителствена организация с повече от 23 години опит в бизнес подпомагането, социалното развитие, обучението и наставничество в сферата на предприемачеството, финансово консултиране и B2B услугите. Организацията е базирана в град Сандански, Югозападна България. През 2008 г. БИКЦ става част от Enterprise Europe Network (EEN) – европейска мрежа, която включва повече от 600 организации и 4000 висококвалифицирани специалисти от 40 държави.

БИКЦ – Сандански предоставя на местните фирми и организации подкрепа за развитие, консултантски услуги и достъп до международни контакти. В допълнение,  организацията работи активно за привличането на чуждестранни инвеститори и международни партньори за фирмите в региона. Организацията разпространява информация, предоставя бизнес консултантски услуги, организира различни семинари и други събития за изграждане на капацитет за МСП, насърчава бизнес сътрудничеството както на трансгранично, така и на международно ниво, като осигурява подкрепа за участие в кооперационни борси, B2B инициативи и др.

През последните няколко години, БИКЦ реализира и участва в различни инициативи, свързани с насърчаване на предприемачеството сред младите хора от региона на Благоевград, България. Организацията предоставя подкрепа (бизнес подкрепа, финансово и управленско развитие, интернационализация, бизнес сътрудничество и стартиращи фирми), посредством инициативи насочени към подобряване на уменията на различни целеви групи (т.е. млади хора, жени, собственици на семейни фирми, потенциални и опитни предприемачи, неактивни младежи, хора, живеещи в селски и изолирани общности и др.).

Лице за контактPlamen Todorov
Адрес39 Macedonia street, 4th floor, office 403
T.+35 9 746 30549
F.N/A
E.office@bicc-sandanski.org
Уеб страницаwww.bicc-sandanski.org

R&Do е малка технологична фирма, базирана в Кипър, която специализира в дизайна, разработването и управлението на различни ИКТ решения, уеб базирани приложения и корпоративни софтуерни системи. Компанията е специализирана в разработването на образователни онлайн платформи, насърчавайки по-специално развитието на умения на хора от различни възрасти, допринасяйки за професионално им развитие, насърчаване на растежа и иновациите, подпомагане на различни сектори с акцент върху предприемачеството, меките умения и ИКТ сектора.

Някой от основните клиенти на фирмата включват: Фитопатологичният институт Бенакион (проектиране и разработване на уебсайт и комуникационна стратегия; изработване на различни мултимедийни продукти за разпространение на резултатите в рамките на проект „Conops“, реализиран по Програма LIFE); Militos Consulting SA (уебсайтове и кампании в рамките на проекти от ЕС и извън ЕС и други клиенти), MSCOMM SA (проектиране и производство на онлайн платформи, поддържащи Глобалната седмица на предприемачеството, culturallia.com), Международната асоциация за спасяване на гуми / AIST (проектиране и внедряване на изграждане на мрежова общност и разработване на платформа).

R&DO участва като партньор в редица европейски проекти, като Farm inc., Taxistars, Core-VET, High Heels, Pest Practice, Intraprise, Rooms to VET, Succession, SocialUp, WineLab и др., като основно отговаря за създаването на платформи за електронно обучение и интегрирани уеб страници. Екипът на R&DO се състои от опитни програмисти и уеб дизайнери и е добре известен със своите висококачествени продукти и креативно мислене. Компанията се стреми към непрекъснато развитие и комерсиализация на иновативни идеи под формата на продукти и услуги, основно базирани на ИКТ.

Лице за контактAthena Hatziathanasiou
Адрес7 Michael Koutsofta, Building Mykonos 2, Office 102, Nicosia 2000 CYPRUS
T.+306973816136
F.N/A
E.hatziathanasiou@rndo.org
Уеб страницаwww.rndo.eu

AEK е един от най-старите спортни клубове в Гърция. Основан през 1924 година, АЕК е символ на традициите в спорта, създаден от малка група спортисти, живеещи в Атина. АЕК е спортен клуб, който обединява над 30 вида спортни дейности (фехтовка, бокс, вдигане на тежести, кикбокс, лека атлетика и др.) , като най-популярни са спортовете футбол, баскетбол и хандбал.

АЕК е един от най-известните спортни клубове в страната, винаги лоялен и верен на своите принципи и ценности. Клубът работи за съхраняването на академичните сектори в повечето олимпийски спортове, които дават еднакви шансове на младите хора, така че те да могат да изберат кое е най-доброто за тях. Мисията на АЕК е да създава и напредва еднакво във всички видове спорт. AEK винаги е бил особено чувствителен по социални въпроси. В тази връзка, воден от своята история и отговорност към милиони фенове е разработил универсални правила за интеграция на уязвимите социални групи.

Лице за контактAlexandros Alexiou
АдресFokon 9 , 14341, Athens , Greece
T.+30 2102584582
F.N/A
E.info@aek.gr
Уеб страницаaek.gr

Неправителствената организация  “Me Alla Matia” („с други очи“ – в превод от гръцки език) е регистрирана през юни 2018 г. от слепия адвокат Вангелис Авгулас и група млади хора с увреждания, които се обединяват около идеята за премахване на стереотипите свързани със социалното включване и дискриминацията на хората с увреждания.

Организацията е създадена като естествено продължение на единствения по рода си новинарски портал meallamatia.gr, който стартира като блог през 2011 г. и един от най-популярните канали за популяризиране на дейностите и проблемите на хората с увреждания.

Визията на Me Alla Matia е премахване на недостатъчното представителство на хората с увреждания и измерението на увреждането в публичния дискурс и в гражданското общество. Основните цели на организацията са:

 • Предоставяне на информация, достъпност, социални грижи и услуги за подкрепа на социално уязвими групи и техните семейства
 • Защита на техните права и нужди
 • Запознаване на обществото с ежедневието на хората с увреждания
 • Консултации за достъпност
 • Корпоративни програми
 • Образователни, развлекателни и културни програми, по теми свързани с  уврежданията.

Някой от основните дейности на организацията включват:

 • Поддръжка и актуализация на информационния портал за хора с увреждания – www.meallamatia.gr
 • „На живо … с други очи“: онлайн предавания, с гости, обсъждащи социални, политически, спортни и културни проблеми, които имат връзка с хората с увреждания.
 • Социални новини, със субтитри и жестомимичен превод.
 • Училищна образователна програма „Вижте живота с други очи“, акредитирана от Министерството на образованието.
 • Организиране на „Вечеря в тъмното“.
 • Онлайн уроци и електронно обучение за хора с увредено зрение.

Me Alla Matia работи с хора с увреждания, хора с хронични заболявания, социално уязвими групи и техните семейства, както и служители, професионалисти, доброволци и студенти в областта на уврежданията и свързаните с тях теми.

Лице за контактVaggelis Avgoulas
АдресElaion 25, Ilion, Greece, 13123
T.+30 210 2627385
F.N/A
E.info@meallamatia.gr
Уеб страницаwww.meallamatia.gr
meallamatia.services

Romanian Association of Applied Psychopedagogy (ARPA) е организация с нестопанска цел, включваща експерти в областта на психологията и образователните науки. Организацията е създадена с цел да подпомага хора със специални нужди и техните семейства, учители и други специалисти (професионални съветници, професионални терапевти, психотерапевти), за да реализират своя потенциал за личностно и професионално развитие.

Целта на ARPA е да подобри положението на хората със специални нужди и увреждания (физически, сензорни, интелектуални) във всички области на социалния, културния и образователния живот. ARPA работи и подкрепя интеграцията на хора в неравностойно положение и хора с увреждания в социална, образователна, помощна и физическа среда чрез подобряване на комуникационните умения и социални умения, споделяне на опит.

Членовете и доброволците на ARPA възпитават в ценностите на демокрацията; развиват граждански нагласи и поведение; възпитават уважение към хората със специални нужди; участват във формирането на политики и т.н.

Основните цели на организацията са:

 • Развитие на местната общност чрез доброволчески проекти;
 • Лично развитие на членовете на организацията – хора със специални нужди (хора с аутизъм, хора с интелектуални затруднения, хора с обучителни разстройства, физически увреждания и сензорни увреждания);
 • Професионално развитие на специалисти, работещи с деца със специални нужди: възпитатели, учители, училищни психолози, педагогически съветници, логопеди, физиотерапевти, ерготерапевти;
 • Насърчаване на социалната интеграция и включване на хора със специални нужди;
 • Насърчаване на недискриминацията и равните възможности на хората със специални нужди;
 • Осигуряване на помощ и неформално образование за деца, които имат нужда от подкрепа;
 • Национално и международно сътрудничество.
Лице за контактPhD Ruxandra Foloștină
Адрес21 Pridvorului Street, sector 4, postal code 041203, Bucharest
T.+40724946969
F.
E.
Уеб страницаwww.psihopeda.ro