ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Συμπερίληψη για το καλό της επιχείρησης

Τι θα συμβεί εάν η μικρομεσαία επιχείρηση συμπεριλάβει την αναπηρία και τη διαφορετικότητα ως κινητήριο δύναμη ανάπτυξης της επιχείρησης και όχι ως «ηθική» και «νομική» υποχρέωση;

1 στα 2 άτομα με αναπηρία είναι ακόμη άνεργο στα Κράτη-Μέλη της ΕΕ.

Ενώ οι εθνικές νομοθεσίες προωθούν την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας.

Ξεκάθαρα, υπάρχει μια ανεξερεύνητη προοπτική ανθρώπινου δυναμικού και ένα σημαντικό πεδίο παρέμβασης.

Οι επικερδείς και βιώσιμες επιχειρήσεις στον 21ο αιώνα πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα από την απλή ένταξη. Καλλιεργούν, ενσωματώνουν και εφαρμόζουν έναν συμπεριληπτικό τρόπο σκέψης.

ΓΙΑΤΙ, ΠΩΣ, ΤΙ

Οι άνθρωποι με αναπηρία αναπτύσσουν μοναδικές δεξιότητες και ταλέντα ακριβώς εξαιτίας της αναπηρίας τους. Δεδομένου του ποσοστού ανεργίας τους, αυτά τα ταλέντα παραμένουν ανεκμετάλλευτα, είτε γιατί οι εργοδότες διστάζουν να τους συμπεριλάβουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους είτε γιατί τα ίδια τα άτομα με αναπηρία δε διαθέτουν τα εργαλεία για να αναπτύξουν και να προβάλλουν τις μοναδικές δεξιότητές τους.

Το Beyond Inclusion δημιουργεί μία δεξαμενή δυναμικών υποψήφιων για εργασία, οι οποίοι γνωρίζουν να προωθούν τον εαυτό τους, ενώ, την ίδια στιγμή, υπογραμμίζει τα οφέλη τα οποία θα αποκομίσει μια ΜμΕ, εάν επιδιώξει να συμπεριλάβει αυτή την ανεκμετάλλευτη προοπτική στο περιβάλλον εργασίας της.

Αυτός είναι ο ενδιαφέρων σκοπός του έργου Beyond Inclusion

  • Να διαμορφώσει έναν συμπεριληπτικό τρόπο σκέψης στις ΜμΕ, όπου η αναπηρία είναι όφελος.
  • Να εξοπλίσει τα άτομα με αναπηρία με τα απαραίτητα εργαλεία, πρακτικές και κοινωνικές δεξιότητες, όπως επίσης και με τη μεθοδολογία σχετικά με το πώς να παρουσιάζουν τις μοναδικές τους δεξιότητες επαγγελματικά ή κατά την αναζήτηση εργασίας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Γιατί το να πάτε… Beyond Inclusion, πέρα από την ένταξη, είναι καλό για την επιχείρησή σας;

Δημιουργεί ένα ποικιλόμορφο και πιο παραγωγικό ανθρώπινο δυναμικό

Η ποικιλία των δεξιοτήτων μεταξύ των εργαζομένων συμβάλλει στην επιτυχία της ομάδας! Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι το 87% των εταιριών που έχουν συμπεριλάβει ένα άτομο με αναπηρία στην ομάδα τους, κέρδισαν έναν πολύτιμο και σταθερό εργαζόμενο. Επίσης, 70% των εργοδοτών ανακάλυψαν ότι το περιβάλλον εργασίας βελτιώθηκε.

Αυξάνει την εμπιστοσύνη των πελατών

Έρευνες δείχνουν ότι οι πελάτες δείχνουν μεγαλύτερη αφοσίωση σε επιχειρήσεις οι οποίες προωθούν τη διαφορετικότητα απασχολώντας άτομα με αναπηρία. Σύμφωνα με μία έρευνα σε εθνικό επίπεδο στην Αμερική, 92% των καταναλωτών είχαν πιο φιλική διάθεση απέναντι σε εταιρίες οι οποίες προσλαμβάνουν άτομα με αναπηρία.

Ενθαρρύνει την αφοσίωση των εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι σε συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον είναι πιο αφοσιωμένοι και έχουν πιο ισχυρά κίνητρα.

Άρα, ας πάμε μαζί Beyond Inclusion!