Το Beyond Inclusion ξεκινά!

Το Beyond Inclusion ξεκινά!

8 οργανισμοί από 5 διαφορετικές χώρες ενώνουν τις δυνάμεις του για τους πολύτιμους σκοπούς του έργου Beyond Inclusion.

Βάσει των συνθηκών της πανδημίας, το Kick Off meeting του έργου Beyond Inclusion πραγματοποιήθηκε μέσω zoom. Αυτός ο νέος τρόπος επικοινωνίας δεν περιόρισε τους εταίρους καθόλου, οι οποίοι γνωρίστηκαν, μοιράστηκαν την μακρά εμπειρία τους στα θέματα του έργου και κατέληξαν σε μία κοινή ερμηνεία των στόχων του έργου, συζήτησαν τις αρμοδιότητες τους και σχεδίασαν τις προσεχείς ενέργειές τους.

Η ομάδα είναι πια έτοιμη να πάει «Πέρα από την Ένταξη», να πάει “Beyond Inclusion”!