Πατήστε εδώ για να εισέλθετε στην πλατφόρμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει τη στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή τους στην κοινωνία, σε ισότιμη βάση με τους άλλους πολίτες, τόσο στην ΕΕ όσο και πέρα απ’ αυτήν, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κατοχυρώνουν την ισότητα και την απαγόρευση των διακρίσεων ως ακρογωνιαίους λίθους των πολιτικών της ΕΕ. Η νέα στρατηγική βασίζεται στην προκάτοχό της, την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020, και συμβάλλει στην υλοποίηση…

Read more

8 οργανισμοί από 5 διαφορετικές χώρες ενώνουν τις δυνάμεις του για τους πολύτιμους σκοπούς του έργου Beyond Inclusion. Βάσει των συνθηκών της πανδημίας, το Kick Off meeting του έργου Beyond Inclusion πραγματοποιήθηκε μέσω zoom. Αυτός ο νέος τρόπος επικοινωνίας δεν περιόρισε τους εταίρους καθόλου, οι οποίοι γνωρίστηκαν, μοιράστηκαν την μακρά εμπειρία τους στα θέματα του έργου και κατέληξαν σε μία κοινή ερμηνεία των στόχων του έργου, συζήτησαν τις αρμοδιότητες τους και σχεδίασαν τις προσεχείς ενέργειές τους. Η ομάδα είναι πια έτοιμη να πάει «Πέρα από την Ένταξη», να πάει “Beyond…

Read more

4/4