24 Δεκεμβρίου, 2022
14 Δεκεμβρίου, 2022
Η πλατφόρμα του Beyond Inclusion είναι έτοιμη!
Πατήστε εδώ για να εισέλθετε στην πλατφόρμα
Continue reading »
3 Μαρτίου, 2021
Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2021-2030 θέτει τις προδιαγραφές
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει τη στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή τους στην κοινωνία, σε ισότιμη βάση με τους άλλους πολίτες, τόσο στην ΕΕ όσο και πέρα απ' αυτήν, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον…
Continue reading »
26 Ιανουαρίου, 2021
Το Beyond Inclusion ξεκινά!
8 οργανισμοί από 5 διαφορετικές χώρες ενώνουν τις δυνάμεις του για τους πολύτιμους σκοπούς του έργου Beyond Inclusion. Βάσει των συνθηκών της πανδημίας, το Kick Off meeting του έργου Beyond Inclusion πραγματοποιήθηκε μέσω zoom. Αυτός ο νέος τρόπος επικοινωνίας δεν περιόρισε τους εταίρους καθόλου, οι οποίοι γνωρίστηκαν, μοιράστηκαν την μακρά…
Continue reading »