K2 – Parteneriat strategic

“Beyond Inclusion: Employability for persons with disabilities”

Număr proiect: 2020-1-RO01-KA204-080215   

Studiu de cercetare privind dezvoltarea de materiale de învățare pentru IMM-uri și persoane cu dizabilități în scopul incluziunii sociale și a beneficiilor pentru IMM-uri

 1. Invitație de a participa la studiul de cercetare „Beyond Inclusion: Employability for persons with disabilities

Sunteți invitat(ă) să participați la acest studiu de cercetare al proiectului Eramsus Plus – K2 – Parteneriate strategice, numit „Beyond Inclusion: Employability for persons with disabilities” (Dincolo de incluziune: Angajabilitate pentru persoanele cu dizabilități, n.t.). Ați fost invitat(ă) deoarece reprezentați unul dintre cele două grupuri țintă din cadrul studiului, după cum urmează:

 1. Reprezentanți ai IMM-urilor în recrutarea și angajarea de personal (inclusiv manageri, directori, recrutori, personal de resurse umane, consultanți) sau
 2. Persoane cu dizabilități și asistenții lor (persoane cu deficiențe de auz, deficiențe de vedere, deficiențe locomotorii).

Această fișă de informații pentru participanți vă descrie proiectul și rezultatul acestuia – cercetarea realizată. În ea sunt explicate aspectele referitoare la implicarea dvs. în acest studiu de cercetare. Prin cunoașterea acestor aspecte vi se va facilita decizia de a participa la acest studiu. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste informații. Trimiteți-ne întrebările dvs. privind orice neînțelegeri sau informații despre care doriți să aflați mai multe, la următoarea adresă de e-mail beyond@greatpeopleinside.ro.

Participarea este voluntară și veți avea posibilitatea să vă retrageți în orice moment. Dacă decideți că doriți să participați, vă rugăm să consultați Formularul de consimțământ și să bifați „ACCEPT”. Prin acordul dvs., ne transmiteți că:

 • Înțelegeți informațiile prezentate
 • Consimțiți să fiți implicat(ă) în cercetare 
 • Consimțiți să utilizăm informațiile dvs. personale după cum se specifică.

Dacă doriți, puteți să tipăriți sau să ne solicitați să vă trimitem o copie a acestor informații despre participanți și a formularului de consimțământ pentru a le păstra și consulta în orice moment.

 • Scopul general al proiectului și al cercetării

În cadrul proiectului ne propunem:

 • Să stimulăm și să ghidăm IMM-urile în vederea includerii diversității pe bază de dizabilitate ca resursă valoroasă în mediul de lucru, mai degrabă decât ca „obligație morală/legală”;
 • Să realizăm transferul incluziunii sociale prin ocuparea forței de muncă pentru persoanele cu dizabilități, din domeniul de intervenție pentru „înlăturarea barierelor”, în cel de „succes în carieră” și dezvoltare profesională (prin dotarea persoanelor cu dizabilități cu seturi de aptitudini și atitudini adecvate pentru incluziunea pe piața muncii și dezvoltarea carierei);
 • Să luptăm împotriva excluziunii sociale prin promovarea oportunităților de angajare în IMM-uri pentru persoanele cu dizabilități pe baza unor factori precum dezvoltarea personală și autorealizarea, mai degrabă decât adecvarea față de dizabilitate și măsurile legate de politici/legislație.

În timpul proiectului și la finalizarea acestuia, se așteaptă următoarele rezultate:

 1. Un instrument integrat (EN, RO, EL, BG, ES) sub forma unui set modular online care să fie utilizat de IMM-uri în două scopuri:
 2. De a le ajuta să devină conștiente, să înțeleagă și să exploateze beneficiile unei forțe de muncă incluzive pentru persoanele cu dizabilități
 3. De a le ajuta să transforme o companie într-una incluzivă față de persoanele cu dizabilități la nivelurile sale organizaționale și executive, urmând o metodologie structurată și pași către acest obiectiv
 4. Un set modular online pentru persoanele cu dizabilități, care să le ajute să obțină cele mai bune rezultate din oportunitățile de dezvoltare profesională, arătându-le modalități de a-și dovedi, dobândi/dezvolta în continuare abilitățile de muncă (inclusiv abilitățile de căutare de locuri de muncă, auto-marketing, așteptări de la locul de muncă, abilități de auto-prezentare), și să aplice abilitățile soft transferabile la locul de muncă (EN, RO, EL, BG, ES)
 5. Un cadru metodologic care descrie abordarea „pedagogică” pentru crearea materialului de învățare, determină subiectele și obiectivele, oferă o matrice metodologică pe baza căreia va fi organizat conținutul de învățare, propune soluțiile tehnice preferate pentru livrarea acestuia
 6. Un Ghid online de consultare a reprezentanților IMM-urilor (interni sau externi) în contextul resurselor umane, care va servi ca element însoțitor cu elemente vizuale și de text pentru îmbunătățire modulelor digitale online și va fi disponibil în EN, RO, EL, BG, ES.
 7. Un raport privind recomandările de politică pentru a răspunde următoarelor probleme orientative: 
 8. În ce mod cadrul metodologic, liniile directoare și materialele de învățare dezvoltate pentru IMM-uri pot forma baza unei abordări integrate la nivel instituțional? (la nivel național sau la nivelul UE)
 9. Care sunt aspectele specifice fiecărui stat care ar facilita și condiționa o astfel de integrare?
 10. Cum au răspuns IMM-urile, precum și persoanele cu dizabilități la instrumentele, materialele și formatele de învățare propuse?
 11. Care ar fi rezultatele preconizate și extinse ale intervenției propuse?
 12. Cum ar putea fi extinse?
 13. Care sunt punctele forte (inclusiv bunele practici), oportunitățile, provocările pentru exploatarea sau adaptarea ulterioară a rezultatelor și a metodologiilor dezvoltate?
 14. Care sunt posibilele intervenții disponibile sau viitoare la nivel național și la nivelul UE care ar putea fi completate de rezultatele Beyond Inclusion și în ce mod?

Obiectivul cercetării este de a ne ajuta în a stabili:

. Dezvoltarea de materiale de învățare:

 1. Materiale și instrumente de învățare pentru IMM-uri (de exemplu, resurse umane, personal managerial/executiv, inclusiv consultanți responsabili de recrutarea, angajarea, retenția angajaților), care vor contribui la recunoașterea și obținerea beneficiilor unei forțe de muncă incluzive pentru persoanele cu dizabilități.
 2. Materiale de învățare pentru ca persoanele cu dizabilități să obțină cele mai bune beneficii din oportunitățile lor de dezvoltare profesională, arătându-le cum să dovedească, să dobândească, să dezvolte abilități profesionale și să aplice abilități soft transferabile la locul de muncă.
 3. Propuneri și recomandări de politici care vor transpune fluxul de intervenție orientat pe activități către incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități prin angajare și rolul IMM-urilor în acest scop. 
 • Ce implică participarea la acest studiu?

Dacă decideți să participați la studiu, veți avea opțiunea de a:

 1. Participați la sondajul cantitativ completând chestionarul. Completarea acestuia va dura aproximativ 20 de minute și/sau
 2. În plus, puteți fi de acord să participați la un interviu prin metoda preferată (telefon/Skype/VoIP) pentru a detalia aspectele abordate în sondajul cantitativ. Interviul va dura până la 60 de minute și/sau
 3. De asemenea, puteți fi de acord să participați la activitățile ulterioare bazate pe rezultatele preliminare. În acest scop, aveți opțiunea de a fi invitat(ă) mai târziu, răspunzând la întrebarea corespunzătoare din chestionar, în scopul:
 1. De a participa la sesiunile de testare-pilot ale materialului și instrumentelor de învățare dezvoltate. Sesiunile de testare pilot vor fi organizate în 2022 și/sau
 2. De a participa la un focus-grup online de o jumătate de zi pentru a discuta subiecte cheie de interes și a explora recomandări fezabile care se aliniază politicilor UE și naționale. Focus-grupul va fi organizat în 2022 și/sau
 3. De a participa la evenimente de multiplicare. Evenimentele de multiplicare vor fi organizate în februarie 2023.

Nu există costuri asociate participării la acest studiu. Participarea la studiu este voluntară. Dacă decideți să participați și ulterior vă răzgândiți, sunteți liber(ă) să vă retrageți în orice etapă. Dacă decideți să părăsiți studiul, experții noștri nu vor colecta informații suplimentare de la dvs., deși informațiile deja colectate vor fi păstrate pentru a se asigura că rezultatele pot fi măsurate corect și/sau pentru a documenta rezultatele proiectului în fața Comisiei Europene. Trebuie să știți că datele colectate până la momentul retragerii pot face parte din rezultatele studiului.  Dacă nu doriți ca datele dvs. să fie incluse, trebuie să ne informați când vă retrageți.

Dacă decideți să participați, va trebui să consultați Formularul de consimțământ și să bifați „ACCEPT”.

 • Ce mi se va cere?

Prin completarea chestionarului, vi se va cere să vă prezentați perspectiva asupra următoarelor subiecte:

 1. Reprezentanți ai IMM-urilor în recrutarea și angajarea de personal (inclusiv manageri, directori, recrutori, personal de resurse umane, consultanți)  
 2. Nivel de conștientizare cu privire la valoarea socială, culturală, financiară a unei forțe de muncă diverse și incluzive în raport cu persoanele cu dizabilități;
 3. Factori obstructivi;
 4. Factori de facilitare percepuți;
 5. Beneficiile percepute ale angajării persoanelor cu dizabilități;
 6. Pașii preferați și pedagogia de ghidare/instruire/consultare, materialele, orientările către crearea unei forțe de muncă incluzive în raport cu persoanele cu dizabilități
 7. Persoanele cu dizabilități și asistenții lor (persoane cu deficiențe de auz, deficiențe de vedere, deficiențe locomotorii).
 8. Care sunt factorii obstructivi percepuți în raport cu conexiunea angajabilitate-dizabilitate, potrivit opiniilor dvs. și ale angajatorilor?
 9. Care sunt nevoile dvs. în obținerea sau dezvoltarea abilităților profesionale soft, precum și aplicarea acestora?
 10. Care sunt căile de învățare preferate, cele mai eficiente?

Notă: În cazul în care optați mai târziu pentru a participa la activități față în față, trebuie să știți că este posibil să se realizeze înregistrări audio și video și fotografii. 

Toate răspunsurile pe care le vom colecta, inclusiv materialele rezultate, vor fi tratate confidențial și prelucrate numai în scopul proiectului și al cercetării. Orice date cu caracter personal pe care veți decide să ni le împărtășiți vor fi, de asemenea, tratate confidențial și vor fi utilizate în continuare numai în scopul implementării acestui proiect și cu consimțământul dvs. explicit (de exemplu, pentru a vă contacta în scopul de a solicita clarificări suplimentare).

 • Posibile beneficii ale participării la acest studiu

Nu putem garanta sau promite că veți primi beneficii directe din acest studiu; totuși, ca beneficiu posibil al participării la studiu, veți avea prioritate în accesarea rapoartelor de cercetare rezultate. 

De asemenea, veți contribui direct la:

 • Încurajarea și îndrumarea companiei pentru care lucrați în sensul înglobării diversității pe motive de dizabilitate ca resursă valoroasă în mediul de lucru; 
 • Transferul din domeniul intervenției pentru „înlăturarea obstacolelor” în cel al „succesului în carieră” și al dezvoltării profesionale, a excluziunii și a obstacolelor astfel încât persoanele cu dizabilități să se bucure de întreaga gamă de oportunități ale pieței muncii;
 • Contribuirea la combaterea excluziunii sociale prin promovarea oportunităților de angajare în IMM-uri pentru persoanele cu dizabilități pe baza unor factori precum dezvoltarea personală și autorealizarea.
 • Posibile riscuri ale participării la acest studiu

Nu există riscuri previzibile asociate studiului de cercetare.

 • Cum vor fi publicate rezultatele studiului?

Vom disemina în mod activ rezultatele proiectului prin intermediul site-ului web al proiectului și al canalelor de socializare, al conferințelor naționale și internaționale, al atelierelor, al evenimentelor și al publicațiilor. 

Un rezumat al rezultatelor va fi furnizat pe următorul site http://beyondinclusion-project.eu începând aproximativ din august 2021.

Dacă doriți ca informațiile despre organizația pe care o reprezentați să fie menționate sau identificate în publicarea rezultatelor, vă rugăm să ne anunțați în prealabil.

 • Ce trebuie făcut dacă am întrebări despre acest studiu?

Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre proiect, studiul de cercetare sau alte probleme, ne puteți contacta la următoarea adresă de e-mail beyond@greatpeopleinside.ro.