Agenda europeană pentru drepturile persoanelor cu dizabilități 2020-2030 stabilește standardele

Agenda europeană pentru drepturile persoanelor cu dizabilități 2020-2030 stabilește standardele

Comisia Europeană prezintă Strategia pentru drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2030 pentru a asigura participarea deplină a acestora în societate, pe o bază egală cu ceilalți cetățeni UE și nu numai, în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care stabilește egalitatea și nediscriminarea ca pietre de temelie ale politicilor UE.

Noua strategie se bazează pe predecesorul său, Strategia europeană pentru persoanele cu dizabilități 2010-2020 și contribuie la punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale pentru care Comisia va adopta un plan de acțiune săptămâna aceasta, care servește drept busolă pentru ocuparea forței de muncă și politicile sociale din Europa. Strategia sprijină punerea în aplicare de către UE și statele sale membre a Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități atât la nivelul UE, cât și la nivel național.

Accesați noul FED aici!