Provocarea

Riscul sărăciei și excluziunii sociale

Europa

Populația generalăPersoane cu dizabilități
19.228.7

RomâniaGreciaBulgaria
37.632.349,4
SpaniaCipru
31,134,1

EU SILC [2018).

Despre Beyond Inclusion

În rândul populației generale a statelor membre UE, una din patru persoane este șomeră. Dar când vine vorba de persoanele cu dizabilități, situația este diferită: una din două persoane cu dizabilități nu are un loc de muncă.

5 țări participă în cadrul proiectului Beyond Inclusion. În toate cele cinci, rata șomajului persoanelor cu dizabilități este în continuare destul de ridicată, la fel și riscul sărăciei și excluziunii sociale a acestora.

Legislațiile naționale (cote de angajare, legi de nediscriminare pe motiv de dizabilități, stimulente pentru angajatori și măsuri împotriva nerespectării) promovează incluziunea persoanelor cu dizabilități, dar sistemul de cote se adresează în general aproape în totalitate companiilor cu peste 50 de angajați.

Ce se întâmplă însă cu IMM-urile și, în special, cu întreprinderile mici și microîntreprinderile?

Întreprinderile mici și microîntreprinderile (<10 angajați), reprezintă 93% din numărul total de IMM-uri. S-ar putea spune că acest procent de 93% este o sursă extraordinară de oportunități de angajare!

Proiectul Beyond Inclusion salută, de asemenea:
 • Organismele reprezentative ale IMM-urilor
 • Camerele de comerț
 • Asociațiile profesionale
 • Organismele reprezentative ale persoanelor cu dizabilități
 • Organizațiile de consultanță și formare profesională

Împreună creăm o echipă puternică care stabilește noile standarde ale incluziunii!

Cine implementează Beyond Inclusion:

5 țări din UE, cu niveluri ridicate de șomaj pentru persoanele cu dizabilități, își unesc forțele pentru a-și aduce aportul de cunoștințe în domeniile incluziunii sociale, dezvoltării profesionale și consultanței în afaceri.

România, Bulgaria, Grecia, Spania și Cipru merg dincolo de incluziune și abordează în mod asertiv problema șomajului persoanelor cu dizabilități, o problemă prezentă la nivelul întregii Uniuni Europene. Incluziunea este restabilită prin schimbul reciproc de cunoștințe și experiență de pe urma unui parteneriat interesant format din 8 organizații și companii aflate în ambele părți ale zonei angajabilitate-dizabilitate.

Împreună, partenerii introduc un mod inovator de abordare a incluziunii, în cadrul domeniului de dezvoltare angajabilitate-dizabilități-viabilitate-afaceri. O perspectivă complet nouă, care vizează o schimbare fundamentală în mentalitatea IMM-urilor europene.

Pentru mai multe informații despre echipa Beyond Inclusion, consultați secțiunea Parteneri.

Proiectul

Proiectul Beyond Inclusion trece dincolo de simpla incluziune a persoanelor cu dizabilități pe baza cotelor de angajare și a legilor de nediscriminare. Acesta:

 • vizează dotarea IMM-urilor (în special a microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici) cu un set de instrumente și practici care le vor ajuta să recunoască și să profite de beneficiile incluziunii persoanelor cu dizabilități în forța lor de muncă, dincolo de conexiunea „filantropie – responsabilitate socială – respectare a legii”.
 • Le oferă persoanelor cu dizabilități materiale de învățare electronică, pe baza cărora vor putea mai ușor să dovedească, să dobândească și să dezvolte în continuare abilități profesionale (inclusiv abilități de căutare de locuri de muncă, auto-marketing, așteptări în raport cu locurile de muncă, abilități de auto-prezentare), precum și abilități soft transferabile pentru dezvoltarea profesională la locul de muncă.

Cine este implicat în Proiectul Beyond Inclusion?

 • IMM-urile, în special întreprinderile mici și microîntreprinderile, precum și actorii cheie din domeniul recrutării și angajării de personal. Managerii, directorii, recrutorii sunt bineveniți să ajungă dincolo de incluziune prin participarea la proiect
 • Departamentele de resurse umane
 • Consultanți în afaceri
și resurse umane
 • Persoane cu dizabilități: Persoane surde/cu deficiențe de auz, Persoane nevăzătoare/cu deficiențe de vedere, Persoane cu dizabilități fizice/locomotorii.