Îl puteți accesa aici

Click aici pentru a accesa platforma

Comisia Europeană prezintă Strategia pentru drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2030 pentru a asigura participarea deplină a acestora în societate, pe o bază egală cu ceilalți cetățeni UE și nu numai, în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care stabilește egalitatea și nediscriminarea ca pietre de temelie ale politicilor UE. Noua strategie se bazează pe predecesorul său, Strategia europeană pentru persoanele cu dizabilități 2010-2020 și contribuie la punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale pentru care Comisia va adopta un plan…

Read more

8 organizații din 5 țări diferite s-au reunit pentru a pune în mișcare obiectivele demne ale proiectului Beyond Inclusion. În circumstanțele pandemiei, reuniunea Kick Off a proiectului Beyond Inclusion a fost realizată prin Zoom. Acest nou mod de comunicare nu a fost în niciun caz restrictiv pentru partenerii care, în timpul videoconferinței, s-au familiarizat, și-au împărtășit expertiza, au ajuns la o înțelegere comună a obiectivelor proiectului, au discutat rolul lor în proiect și au planificat activități viitoare. Echipa este acum pregătită să meargă dincolo de incluziune!

4/4