Стартира изпълнението на проект Beyond Inclusion!

Стартира изпълнението на проект Beyond Inclusion!

8 организации от 5 различни държави се събраха, за да поставят началото на проект Beyond Inclusion.

Поради наложените ограничения за пътуване, първата среща на екипа на проекта се проведе онлайн, през платформата за видео разговори Zoom. Този нов начин на комуникация по никакъв начин не възпрепятства партньорите, които по време на видеоконференцията се запознаха помежду си, споделиха своя опит, стигнаха до общо разбиране за целите на проекта, обсъдиха ролята си в проекта и планираха предстоящи дейности.

Срещата положи началото на дейностите на Beyond Inclusion!