Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού

Ευρώπη

Γενικός ΠληθυσμόςΆτομα με αναπηρία
19.228.7

ΡουμανίαΕλλάδαΒουλγαρία
37.632.349,4
ΙσπανίαΚύπρος
31,134,1

EU SILC [2018).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ BEYOND INCLUSION

Στο σύνολο του γενικού πληθυσμού των Κρατών Μελών της ΕΕ, μόνο 1 στους 4 είναι άνεργος. Η περίπτωση είναι άκρως διαφορετική, όμως, για τα άτομα με αναπηρία: 1 στα 2 άτομα με αναπηρία δεν εργάζεται.

5 χώρες συμμετέχουν στο πρόγραμμα Beyond Inclusion. Και στις πέντε, τα ποσοστά ανεργίας των ατόμων με αναπηρία είναι ιδιαίτερα ψηλά, το ίδιο και ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι εθνικές νομοθεσίες (συστήματα ποσοστώσεων στην εργασία, νόμοι για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας, κίνητρα για την εργοδοσία και μέτρα για τη μη συμμόρφωση) προωθούν την ένταξη των ατόμων με αναπηρία, αλλά το σύστημα ποσοστώσεων αφορά σχεδόν αποκλειστικά εταιρίες με περισσότερους από 50 εργαζόμενους/-ες.

Τι ισχύει για τις ΜμΕ, και πιο συγκεκριμένα στις μικρές (small) και πολύ μικρές (micro) επιχειρήσεις;

Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (<10 εργαζόμενους) αποτελούν το 93% των ΜμΕ. Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να υποθέσουμε πως αυτό το 93% είναι μία τεράστια πηγή ευκαιριών εργασίας!

Το  Beyond Inclusion επίσης καλωσορίζει:
 • Φορείς εκπροσώπησης ΜμΕ
 • Εμπορικά Επιμελητήρια
 • Επαγγελματικές οργανώσεις
 • Φορείς εκπροσώπησης ατόμων με αναπηρία
 • Οργανισμούς Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής επιχειρήσεων

Ποιος κρύβεται πίσω από την πρωτοβουλία του Beyond Inclusion;

5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με υψηλά ποσοστά ανεργίας των ατόμων με αναπηρία, ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο να καλλιεργήσουν ένα νέο πεδίο κοινωνικής ένταξης, επαγγελματικής ανάπτυξης και συμβουλευτικής των επιχειρήσεων.

Η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Ισπανία και η Κύπρος πηγαίνουν «Πέρα από την Ένταξη» και αντιμετωπίζουν δυναμικά το ζήτημα της ανεργίας των ατόμων με αναπηρία. Η γόνιμη αλληλεπίδραση μεταξύ 8 οργανισμών που δραστηριοποιούνται γύρω από την υποστήριξη τόσο των ΜμΕ, όσο και των ατόμων με αναπηρία, αναθεωρεί την έννοια της «ένταξης».

Μαζί, εισάγουν ένα καινοτόμο μοντέλο ένταξης των ατόμων με αναπηρία, ως παράγοντα ανάπτυξης της επιχείρησης. Μία καθ’ όλα νέα οπτική γωνία που στόχο της έχει να μεταρρυθμίσει ριζικά την αντίληψη των ευρωπαϊκών ΜμΕ απέναντι στα άτομα με αναπηρία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ομάδα του Beyond Inclusion θα βρείτε στην καρτέλα «Εταίροι».

Το Έργο

Το έργο Beyond Inclusion προχωρά πέρα από την απλή ένταξη των ατόμων με αναπηρία βάσει συστημάτων ποσόστωσης και νόμων κατά των διακρίσεων:

 • Στοχεύει στο να εξοπλίσει τις ΜμΕ (κυρίως τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις) με μία σειρά από εργαλεία και πρακτικές, που τις βοηθούν να αναγνωρίζουν και να αδράττουν τα οφέλη από την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην επιχείρησή τους, πηγαίνοντας ένα βήμα πιο πέρα από την απλή ένταξή τους βάσει κοινωνικής ευθύνης, φιλανθρωπίας και συμμόρφωσης με το νόμο.
 • Παρέχει διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό (e-learning) σε άτομα με αναπηρία, βάσει του οποίου αποκτούν και αναπτύσσουν περαιτέρω τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, (συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων εύρεσης εργασίας, αυτοπροβολής, αυτοπαρουσίασης, όπως επίσης και οριοθέτησης των επαγγελματικών προσδοκιών), και ταυτόχρονα τους βοηθάει να αναδείξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες (soft skills) στο χώρο εργασίας και συμβάλλει στην επαγγελματική τους εξέλιξη.

Ποιους αφορά το έργο Beyond Inclusion;

 • ΜμΕ, κυρίως μικρές (small)  και πολύ μικρές (micro) επιχειρήσεις, όπως επίσης και βασικούς φορείς εύρεσης και πρόσληψης προσωπικού. Το Beyond Inclusion  προσκαλεί μάνατζερ, διοικητικό προσωπικό και υπεύθυνους/-ες προσλήψεων να πάνε «Πέρα από την Ένταξη», να πάνε “Beyond Inclusion”.
 • Τμήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (HR)
 • Συμβούλους επιχειρήσεων
 • Άτομα με αναπηρία (Άτομα με οπτική, ακουστική, κινητική αναπηρία)